•                          Цени на абонаментни карти в сила от 01.10.2018 г.


                               Цена на билет за едно пътуване в една посока: 1.00 лв.

 

Вид на картата

Ученическа

Пенсионерска

Обикновена

Номинал

Номинал

Номинал

седмична 10.00 лв.

10.00 лв.

10.00 лв.

месечна 23.00 лв.

26.00 лв.

31.00 лв.

3 месечна

60.00 лв.

68.00 лв.

87.00 лв.

6 месечна

114.00 лв.

120.00 лв.

150.00 лв.

9 месечна

162.00 лв.

168.00 лв.

180.00 лв.

12 месечна

206.00 лв.

216.00 лв.

228.00 лв.

Намаления и облекчения

Цена на годишни карти :

 1. За граждани над 70 годишна възраст, жители на Община Пазарджик – 15.00 лв.
 2. За лица с първа и втора група инвалидност, навършили 68 години – 15.00 лв.

Необходими документи за издаване на:

Ученическа карта за ученици и студенти (редовно обучение), един от следните документи:

 • лична карта
 • служебна бележка от съответното учебно заведение
 • ученически бележник
 • студентска книжка

Пенсионерска карта:

 • лична карта, разпореждане от РУ „Социално осигуряване”

Карта за граждани над 70 годишна възраст, жители на Община Пазарджик:

 • лична карта
 • актуална снимка.

Карта за лица с първа и втора група инвалидност, навършили 68 години:

 • експертно решение от ТЕЛК
 • лична карта
 • актуална снимка

Карти за военноинвалиди и военнопострадали:

 • Книжка за военноинвалид или военнопострадал, издадена от МО

Карти за ветерани от войната:

 • Удостоверение от Държавна агенция "Архиви"

Всички видове карти се издават в билетния център на ул."Екзарх Йосиф"(на спирката пред Младежки дом - Пазарджик).